Detský tábor 2019 – piatok

Piatok, posledný deň tábora prišiel akosi veľmi rýchlo. Po rannej modlitbe sa animátori a deti s odhodlaním rozhodli zdolať cestu k vojakom na opačný koniec mesta. A keďže za predchádzajúce štyri dni výcviku sa deti toho veľa naučili, tak cesta ubiehala plynulo. Vojaci deťom ukázali aké druhy zbraní na čo a kedy sa používajú. Nechýbala možnosť vyliezť na tank a pozrieť sa na svet z „vtáčej perspektívy“. Deti si taktiež vyskúšali cvičenia, ktoré sú bežnou súčasťou života vojaka.

A tak ako sa tábor liturgiou začal, tak sa v piatok poobede liturgiou skončil. Počas kázne otec Maroš  pripomenul, aby každý na sebe pracoval aj po skončení tábora. A aby nikto nikdy nezabudol, že patrí Kristovi, s ktorým je možné zdolať všetky prekážky a ťažkosti. Pri odchode z tábora dostalo každé dieťa diplom o absolvovaní „Výcvikového tábora“ a taktiež kríž, ktorý im má pripomínať komu patria.

Veľká vďaka za tieto nádherne prežité dni denného detského tábora patrí všetkým organizátorom a animátorom, ktorí sa podieľali na príprave programu a deťom sa počas piatich dní venovali celým svojim srdcom. Ďakujeme mestu Michalovce, ktoré podporilo tento projekt. Najväčšia vďaka patrí Bohu, ktorý každý deň tábora požehnával vrchovatou mierou.

Zatvoriť menu