Detský tábor 2019 – piatok

Piatok, posledný deň tábora prišiel akosi veľmi rýchlo. Po rannej modlitbe sa animátori a deti s odhodlaním rozhodli zdolať cestu k vojakom na opačný koniec mesta. A keďže za predchádzajúce štyri dni výcviku sa deti toho veľa naučili, tak cesta ubiehala plynulo. Vojaci deťom ukázali aké druhy zbraní na čo a kedy sa používajú. Nechýbala možnosť vyliezť na tank a pozrieť sa na svet z „vtáčej perspektívy“. Deti si taktiež vyskúšali cvičenia, ktoré sú bežnou súčasťou života vojaka.

A tak ako sa tábor liturgiou začal, tak sa v piatok poobede liturgiou skončil. Počas kázne otec Maroš  pripomenul, aby každý na sebe pracoval aj po skončení tábora. A aby nikto nikdy nezabudol, že patrí Kristovi, s ktorým je možné zdolať všetky prekážky a ťažkosti. Pri odchode z tábora dostalo každé dieťa diplom o absolvovaní „Výcvikového tábora“ a taktiež kríž, ktorý im má pripomínať komu patria.

Veľká vďaka za tieto nádherne prežité dni denného detského tábora patrí všetkým organizátorom a animátorom, ktorí sa podieľali na príprave programu a deťom sa počas piatich dní venovali celým svojim srdcom. Ďakujeme mestu Michalovce, ktoré podporilo tento projekt. Najväčšia vďaka patrí Bohu, ktorý každý deň tábora požehnával vrchovatou mierou.

Tento článok bol publikovaný v Rodiny - aktuality.