Fatimská sobota v apríli

Posledná fatimská sobota v chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach mala vďaka zaradeniu ako 5. sobota Veľkého pôstu prívlastok Akatistová. Prednášku o rakúskom pútnickom mieste Mariazell si pripravil otec Štefan Ančočík z farnosti Zbehňov, no pre iné povinnosti ju odprednášal otec Lukáš Vojčik, správca farnosti Dvorianky. Mestečko Mariazell odvodzuje svoj názov od pomenovania mníšskej cely, v preklade Máriina cela. Toto mesto bolo najznámejším pútnickým miestom habsburskej ríše. V súčasnosti je tam veľkolepý chrám s posvätnou sochou Panny Márie, ktorú Rakúšania nazvali Veľká Božia Matka Rakúska.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s kňazmi zo sečovského protopresbyterátu. Vo svojej kázni sa zameral na význam spojenia týchto dvoch sobôt, fatimskej a akatistovej, ktoré v sebe spájali udalosti zo  7. – 8. storočia spolu so zjavením vo Fatime v minulom storočí. Obidve poukazujú na úlohu Panny Márie, ktorá stojí pri každom tak, ako stála pri svojom Synovi počas jeho krížovej cesty. Pozýva každého k viere, s akou povedala svoje Hľa služobnica, aj keď nevedela, ako sa to stane. Tento súhlas jej vyslúžil titul Spolutrpiteľky.

Na záver svätej liturgie vyzval vladyka prítomných k spoločnej modlitbe posledných ikosov a kondákov akatistu, ktorý v dnešný sviatok nahradil obvyklý moleben k Bohorodičke. Zároveň poďakoval redemptoristom za ich pomoc a ochotu poskytovať priestory baziliky minor pre mariánskych pútnikov v zimnom období, a zároveň  pozval veriacich na najbližšiu májovú fatimskú sobotu – fatimskú mladých v Klokočove.

Príhovor vl. M. Chautura CSsR

 

Zatvoriť menu