25.03.2019 – bl. Metod CSsR

V pondelok 25. marca sa veriaci zišli v bazilike, aby spolu s kňazmi oslávili sviatok Zvestovanie Presvätej Bohorodičke a tiež, aby sa modlili pri relikviách bl. Metoda. Sviatočné slávenia začali ráno o 6:00 sv. liturgiou. Potom o 9:00 pokračoval modlitbou Molebenu k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré veriaci s veľkou dôverou prinášajú bl. Metodovi, aby sa za nich prihováral. Po molebene nasledovala sv. liturgia, po ktorej bolo myrovanie a taktiež modlitby k bl. Metodovi za uzdravenie duše i tela. 

Poobede sa ctitelia bl. Metoda stretli o 17:00 na modlitbe Molebenu k bl. Metodovi, počas ktorého boli čítané prosby a poďakovania. Následne začala slávnostná sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol nový rektor kláštora v Michalovciach, o. Jaroslav Štelbaský. Na homílii prítomným pripomenul, že dar života je výhra. Výhra, ktorá však prináša nielen radosti, ale aj kríže, starosti, problémy. Boh však vstupuje do života každého človeka a každému osobitne hovorí “Raduj sa!”. A túto radosť si treba zachovať až do konca, aj v časoch, keď prídu kríže, problémy, lebo Boh je prítomný aj v takom čase. Že je potrebné radovať sa z krížov, ktoré prišli do života, lebo Boh chce vyskúšať vieru.
Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a modlitby k bl. Metodovi za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.
 
Príhovor o. J. Štelbaského:
 
Zatvoriť menu