Karneval 2019

V sobotu 9. februára 2019 sa rodiny stretli, aby deti pomohli zachrániť Elsu z Ľadového kráľovstva. Práve v tejto téme sa niesol ďalší ročník karnevalu v Michalovciach, ktorý organizovali redemptoristi, sestry služobnice a mladí dobrovoľníci. Na začiatku sa deti rozdelili do skupín, aby sa im lepšie spolupracovalo a následne sa s nadšením pustili do úloh, vďaka ktorým mali zachrániť Elsu. Bola to neľahká cesta, ale keďže deti sú veľmi šikovné a nadané, napokon sa im princeznú podarilo vyslobodiť. Za záchranu Elsy bolo každé dieťa odmenené sladkou odmenu. Potom ešte nasledovala voľná zábava, počas ktorej sa všetci dosýta vytancovali a vyšantili. Veľká vďaka patrí najmä otcovi Marošovi a sestre Augustíne, že aj tento rok si zobrali organizáciu na starosť. Ďalej všetkým dobrovoľníkom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili svoju ruku k dielu. Samozrejme rodičom, že priviedli svoje deti. Najväčšia vďaka patri Nebeskému Otcovi, že nám doprial spolu prežiť nádherný čas.

Zatvoriť menu