Ďakovná sv. liturgia za dar života o. Michala Roška CSsR

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa z Božej milosti a dobroty dožil redemptorista o. Michal Roško 90 rokov života. Za tento veľký dar ďakoval otec Michal so spolubratmi a veriacimi v Bazilike ZSD ďakovnou svätou liturgiou večer o 18:00. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol viceprovinciál redemptoristov o. Metod Lukačik. Počas homílie vyzdvihol skutočnosť, že aj keď cesta ku kňazstvu bola dlhá a náročná, otec Michal sa nikdy nevzdal. A aj napriek veľkým ťažkostiam si zachoval pokojné, radostné a načúvajúce srdce s pohľadom upretým na večnosť. Poukázal tiež na to, že otec Michal vždy s láskou slúžil a slúži ako spovedník, ktorý vždy vypočuje, poradí, pomôže. A ako spolubrat je vzorom v modlitbe, v kráčaní s Bohom, cez ktoré aj ich samotných otec Michal ešte viac priťahuje k Bohu. Po sv. liturgii sa ujal slova otec Michal. Zaspomínal si na oslavy svojich predchádzajúcich výročí, poďakoval viceprovinciálovi a všetkým, ktorí prišli, no aj tým, ktorí nemohli prísť. Samozrejme nemohol zabudnúť pripomenúť, že budúci rok bude sláviť 45 rokov kňazstva. Na záver ešte otec Metod prečítal a odovzdal otcovi Michalovi prianie k narodeninám od Svätého Otca.

 

Príhovor viceprovinciála o. Metoda Lukačika CSsR

 

Zatvoriť menu