Púť k relikviám bl. Metoda CSsR

Dňa 25. augusta sa uskutočnil už v poradí 6. ročník pešej púte k relikviám bl. Metoda CSsR. Pútnici, ktorých bolo okolo sto, pochádzali z rôznych kútov Slovenska a boli v rôznej vekovej kategórii od detí, ktoré doprevádzali rodičia na kočiarikoch, po starších a skúsenejších. S modlitbou a spevom prešli jednotlivých ,,6 zastávok“ a to v chrámoch v obciach – Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Vybuchanec, Lesné, Suché a Michalovce – Topoľany. V každej cerkvi ich privítal miestny kňaz spolu s veriacimi. Heslo, ktoré spájalo všetkých pútnikov počas tohto roka bolo ,,Neste si vzájomné bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2). V jednotlivých chrámoch odznela aj katechéza, ktorú viedol o. Atanáz CSsR. Prekvapením bola prednáška pána Martina Molnára o freskách nachádzajúcich sa v chráme v Lesnom. Po 17tej hodine, v sprievode a za zvuku zvonov, došli pútnici do cieľa, ktorý predstavovala bazilika Minor Zoslania Svätého Ducha a najmä relikvie bl. Metoda CSsR. Následne sa pútnici zúčastnili na spoločnom molebene a na svätej liturgii, ktorú slávil protosynkel o. Vladimír Tomko. V tento deň k relikviám bl. Metoda CSsR putoval tiež o. Andrij Rak CSsR, Ľvovský protoihumen, ktorý mal byť kazateľom na večernej sv. liturgii. Jeho putovanie však trvalo dlhšie ako sa predopokladalo. Na svoj príchod k relikviám bl. Metoda CSsR si musel počkať 7 hodín na slovensko – ukrajinskej hranici.

Príhovor o. A. Raka CSsR:

 

Po sv. liturgii pokračovala modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý o. Milan Zaleha CSsR posvätil relikviou bl. Metoda CSsR.

Treba spomenúť, že všetkých pútnikov spájala hlboká viera a túžba uctiť si bl. Metoda CSsR. Rozhodli sa prejsť vyše 20 km a to aj napriek hrozbe, ktorú tento rok predstavovalo počasie. Veríme, že sa v podobnej zostave a ešte vo vyššom počte stretneme aj na budúci rok.

 

Foto: Tomáš Krško

 

Zatvoriť menu