Fatimská sobota – o. M. Kuffa

Prvú aprílovú sobotu sa stretli veriaci košickej eparchie na neobyčajnej fatimskej sobote v bazilike minor v Michalovciach. Okrem vladyku Milana Chautura, CSsR, košického eparchu, sa archijerejskej svätej liturgie zúčastnil aj otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľknaza, ktorý je aj obrancom rodiny a známou tvárou Slovenského dohovoru za rodinu. Prítomní na slávnosti boli aj ďalšie osobnosti z tohto hnutia, ktorým bol daný priestor na prednášku pred liturgiou, aby prítomným priblížili, o čo sa jedná, a ako pôsobia na sociálnej scéne.

Aj vladyka Chautur vo svojej kázni priblížil myšlienku rodiny, na základe pápežskej exhortácie Radosť lásky. Tak ako sa na jar všetko zdravé a životaschopné prebúdza k životu, to čo zmrzlo a odumrelo postupne hnije. Láska musí v živote človeka, ako aj v manželstve stále rásť, aby mal budúcnosť. Avšak táto láska nie je statická, spolu so vzťahom sa neustále vyvíja, naberá iné podoby, stáva sa obetavejšou, je dynamická. V dnešnej dobe sa rozkladajú základy manželstva položené Bohom, vytvárajú sa zmätky, vzťahy sa žijú bez Boha, aj keď iba on môže oživovať svojou láskou, tých, ktorí si pred ním sľubovali vernosť, lásku, úctu a manželskú poslušnosť.

Po molebene k presvätej Bohorodičke ešte nasledovala prednáška o. Kuffu o nebezpečenstve Istanbulského dohovoru, čo znamená pre bežného človeka, čo je v ňom ukryté. Podstatné body ilustroval príkladmi zo života, v ktorých využil aj tri desaťročia praxe v sociálnej práci a znalosti, ktoré nadobudol pomáhaním ľudom na periférii spoločnosti, no aj cestovaním po Slovensku spolu so Slovenským dohovorom za rodinu.

Po prednáške nasledoval sviečkový pochod od baziliky k okresnému úradu, počas ktorého sa modlil ruženec, na záver ktorého, po krátkom poďakovaní všetkým, ktorí absolvovali pochod, požehnal prítomných o. Kuffa spolu s michalovským protopresbyterom o. Františkom Pucim, ktorý vyjadril túžbu v podobných pochodoch pokračovať.

Richard Fučko

Príhovor vladyku M. Chautura CSsR

 

Prednáška o. M. Kuffu

Zatvoriť menu