Veľký piatok – 30.03.2018

Spolu s veriacimi sme v našej bazilike minor začali sláviť sviatočné dni umučenia, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Ráno o 08.00 sme slávili Kráľovské hodinky, ktoré sú niekde nazývané aj Cárskymi časmi. Kráľovské hodinky viedol o. Maroš Dupnák CSsR, správca našej baziliky minor. Popoludní o 17.00 sme slávili spolu s množstvom veriacich Veľkú večiereň s uložením plaščenice. Túto večiereň slávil o. Jozef Troja CSsR spolu so svojimi spolubratmi. Na konci veľkej večierne o. Jozef prečítal pastiersky list vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Vladyka Milan vo svojom liste pripomenul to, o čom by mala byť naša viera. Že to nie je viera v nejakého neosobného boha, ale Boha, ktorý prijal telo, aby zomrel za človeka. Preto nám ako veriacim nemôže byť ľahostajný náš vzťah s Ježišom. Len z tohoto vzťahu môže človek čerpať posilu a kráčať ku zmŕtvychvstaniu v tom pravom slova zmysle. Ježiš sám prijal beznádej človeka, aby človeku vrátil svojím krížom nádej. Po veľkej večierni mali veriaci možnosť pomodliť sa pri svätom hrobe približne do 22.00.

 

Zatvoriť menu