25.02.2018 – bl. Metod CSsR

25 deň vo februári tiež patril spomienke na nášho mučeníka bl. Metoda CSsR. Keďže spomienka pripadla na nedeľu, tak aj liturgický program bol tomu prispôsobený. Dopoludňajší program bol nedeľný, čiže utiereň a tri liturgie. Popoludňajší program sa začal modlitbou molebenu k bl. Metodovi, ktorý viedol o. Miroslav Bujdoš CSsR. Večernú svätú liturgiu slávil o. Peter Horváth z Nižnej Rybnice. O. Peter v homílii zdôraznil, že je dôležite, aby človek počul, že sa mu odpúšťajú hriechy. Lebo to človek potrebuje počuť. Z druhej strany svetu chýba pokora priznať si svoj hriech. Ani Ježiš a ani Cirkev nikdy neodsúdili človeka zato, že je hriešnik. V dnešnom evanjeliu štyria ľudia priniesli ochrnutého človeka pred Ježiša. Preto aj o. Peter zdôraznil, aby sme naše rodiny, manželstvá, ktoré “ležia na lôžku” prinášali pred Božie milosrdenstvo, pred Ježiša, ktorý uzdravuje. Po svätej liturgii nasledovala modlitba za uzdravenie a pomazanie posväteným olejom. V samotnom závere spomienky o. Milan Zaleha CSsR poďakoval o. Petrovi, že sa s nami podelil Božím slovom. Spomienku na bl. Metoda svojim spevom obohatil zbor sv. Jozefa.

Zatvoriť menu