Ekumenické modlitbové stretnutie

Dňa 21. januára 2018 sa uskutočnilo v našej bazilike ekumenické modlitbové stretnutie. V tomto duchu jednoty sa stretlo viacero predstaviteľov miestnych cirkví, či reholí. Okrem redemptoristov to boli palotíni, saleziáni, Pravoslávna cirkevná obec Michalovce, Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka Cirkev, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev metodistická, Reformovaná cirkev a Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Celé toto stretnutie bolo vnímane v duchu jednoty, ktoré postupne gradovalo a najviac sa zvýraznilo pred koncom modlitieb, kde pri modlitbe Otče náš… sa všetci predstavitelia držali za ruky spolu s celým zhromaždeným ľudom. Celé stretnutie bolo doprevádzané spevom zboru sv. Jozefa, ktorý pôsobí pri kláštore redemptoristov.

 

Zatvoriť menu