Kristovo narodenie – bl. Metod CSsR

Predvečer Kristovho narodenia sme začali o 15:00 Veľkou večierňou. Slúžiteľom bol o. Milan Zaleha CSsR – miestny predstavený michalovského kláštora. Pri večierni si o. Michal Rožko CSsR, o. Milan Zaleha CSsR, o. Maroš Dupnák CSsR, o. Jozef Troja CSsR, o. Miroslav Bujdoš CSsR, o. Ján Jozef Oharčák CSsR, o. Tomáš Smoleňák a br. Miroslav Liška CSsR, obnovili svoje rehoľné sľuby. Vo večerných hodinách o 21:00 sme pokračovali Veľkým povečerím. Hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Troja CSsR.

Ani v deň narodenia nášho Pána Ježiša Krista sme nezabúdali na Jeho verného služobníka, na nášho blaženého otca Metoda. Keďže bol sviatočný deň, liturgie dopoludnia boli ako v nedeľu tri. Popoludní o 16.00 bola krásna jasličková pobožnosť, ktorú pripravili deti a rodičia, ktorí chodia do nášho chrámu. Deti nám svojimi piesňami a básničkami opäť pripomenuli vzácnosť tohto veľkého daru v osobe malého Ježiška. Po jasličkovej pobožnosti o 17.00 nasledoval moleben k blaženému Metodovi, pri ktorom boli čítane prosby a poďakovania. Po molebene sme slávili svätú liturgiu, na ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Ondrej Pacák CSsR, momentálne študujúci v Ríme. V homílii o. Ondrej hovoril, že ak nám niekto praje požehnané sviatky, tak nám chce žehnať. Človek hovoriaci o požehnaní, vyznáva svoju vieru v Boha, ktorý sa narodil a prišiel na tento svet. To požehnanie dáva silu obstáť vo svojej viere. Mudrci spolupracovali s Božím požehnaním, a preto Ježiša našli, a preto padli na kolená pred týmto malým dieťaťom. Otec Ondrej pripomenul, že aj blažený Metod tiež niesol zvesť o narodení malého Ježiša spievajúc koledu, hoci bol vo väzení. Slávnosť sa skončila modlitbou za uzdravenie a pomazaním posväteným olejom. Spomienku na blaženého Metoda svojím spevom doprevádzal zbor sv. Jozefa.

 

Zatvoriť menu