25.11.2017 – bl. Metod CSsR

Aj 25. novembrový deň patril v našej bazilike minor v Michalovciach spomienke na blaženého mučeníka Metoda CSsR. Program spomienky sa začal modlitbou posvätného ruženca a o 09.00 sme pokračovali molebenom k tomuto blaženému mučeníkovi, pri ktorom boli čítane prosby a poďakovania. Po modlitbe molebenu bola svätá liturgia, ktorú slávil o. Maroš Dupnák, správca michalovskej  baziliky. Po dopoludňajšej liturgii nasledovala modlitba za uzdravenie a pomazanie posväteným olejom. Popoludní sme pokračovali o 16.30 modlitbou svätého ruženca. O 17.00 bol opäť moleben k blaženému Metodovi, ktorý viedol o. Tomáš Smoleňák CSsR, pri ktorom boli opäť čítane ďalšie prosby a poďakovania. Po molebene nasledovala svätá liturgia. Výnimočnosťou tejto liturgie bolo to, že jej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Kazateľom na tejto svätej liturgii bol o. Ján Hreško, správca farnosti Lastomír. O. Ján sa v homílii zamýšľal nad tým, ako asi vyzerá Božie milosrdenstvo a ako sa prejavuje tu na zemi. Prejavuje sa aj v sile svedčiť o Bohu pred inými. Tak ako apoštoli, tak isto aj bl. Metod vydal to pravé a silné svedectvo o Bohu na mieste, kde by to nikto nečakal – vo väzení. Božie milosrdenstvo sa v živote bl. Metoda prejavilo v ochote vydať svedectvo o Kristovej moci a láske. O. Ján povzbudil každého z nás, aby sme sa nebáli vydávať svedectvo o Bohu aj tam, kde o Ňom ľudia počuť nechcú. Aby sme nemali strach z toho, že nás ľudia odsúdia alebo nepríjmu. Po svätej liturgii ešte nasledovala modlitba za uzdravenie a pomazanie posväteným olejom.

Príhovor o. Jána Hreška

Zatvoriť menu