25.10.2017 – bl. Metod CSsR

25. október znova patril spomienke na blaženého mučeníka Metoda CSsR. Slávnosť sa začala v dopoludňajších hodinách modlitbou molebenu k tomuto mučeníkovi. Pri nej boli čítané prosby a poďakovania. Nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Maroš Dupnák CSsR, správca našej baziliky. Bezprostredne po liturgii nasledovalo pomazanie posväteným olejom spojené s modlitbou o uzdravenie. Program slávnosti v popoludňajších hodinách sa trošku líšil od zaužívaného poriadku. Nakoľko tento deň pripadol na stredu, o 16:30 začala novéna k Matke ustavičnej pomoci, počas ktorej boli prednesené prosby a poďakovania k MUP. Po novéne sme pokračovali molebenom k blaženému Metodovi, pri ktorom sa taktiež čítali prosby a poďakovania. O 18:00 začala svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Martin Onisik, farár z Vyšného Nemeckého. O. Martin vo svojej homílii vychádzal z citátu evanjelia podľa Lukáša: „Proste a dostanete”. Tu zdôraznil dôležitosť modlitby. Náš vzťah k Bohu prirovnal k nášmu detstvu. Keď sme boli malí, rodičia nás učili, že ak niečo chceme, máme poprosiť a nezabudnúť za to poďakovať. V našej modlitbe častokrát Boha o niečo prosíme, ale je otázne o čo Ho prosíme. Málokedy prosíme o niečo, čo nám pomôže ku spáse. Mnohokrát je nám ťažko Bohu ďakovať, lebo nevieme za čo konkrétne poďakovať máme. Až keď zistíme, za čo všetko máme byť Bohu vďační, až vtedy môžeme druhým ľuďom hovoriť o Božej dobrote. Modlitba – ako povedal o. Martin – je veľký a účinný prostriedok na dosiahnutie pokoja a mieru, väčšej viery, dôvery a lásky v našich rodinách. Slávnosť po svätej liturgii ukončila modlitba o uzdravenie a pomazanie prítomných posväteným olejom.

 

Príhovor o. Matrina Onisika

 

Zatvoriť menu