Odpustová slávnosť ASR – sobota

V dňoch 14. a 15. 10. 2017 sme prežívali v Michalovciach odpustovú slávnosť členov Arcibratstva svätého ruženca (ASR). Program sa začal modlitbou posvätného rozjímavého ruženca o 15.30. Stretnutie a katechézu pre členov Arcibratstva viedol hlavný zodpovedný o. Tomáš Smoleňák CSsR. Katechéza bola zameraná na vysvetlenie zásad života ASR a na základy modlitby posvätného ruženca. Po katechéze bola modlitba Veľkej večierne s lítiou. Potom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka Milan v homílii hovoril o ruženci ako o najvznešenejšej modlitbe, lebo vychádza z Božieho slova. Slová modlitby Otče náš nás naučil sám Ježiš Kristus. Prvá časť modlitby Raduj sa vychádza so zvestovania anjela a druhá časť je pozdravom Alžbety pri stretnutí s Máriou. Po svätej liturgii nasledoval akatist k presvätej Bohorodičke a po ňom panychída za zomrelých členov ASR.

 

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

 

Zatvoriť menu