Odpustová slávnosť ASR – nedeľa

Nedeľný program odpustovej slávnosti sa začal o 07.00 slávením Utierne. Potom nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Na homílii o. Jozef hovoril o Márii ako o tej, ktorá nás učí pokore a odpúšťaniu. Po svätej liturgii nasledoval moleben k presvätej Bohorodičke a o 10.00 sme sa pomodlili slávnostný svätý ruženec. Na svätej liturgii o 10.30 bol slávnostným kazateľom brat Reginald Slavkovský OP, bývalý provinciál dominikánov na Slovensku. Brat Reginald v homílii hovoril o niektorých skutočnostiach ohľadne posvätného ruženca. Predstavil svätý ruženec ako zjednodušené Božie slovo. Tak ako ruženec má svoje bolestné aj radostné tajomstvá, tak aj ľudský život má svoje veselé aj bolestivé situácie. Preto je modlitba posvätného ruženca veľmi spojená so životom každého veriaceho človeka.

Príhovor Reginalda Slavkovského OP

Zatvoriť menu