Príďte aj vy k nám …

Dva týždne ubehli ako voda a rodiny s deťmi sa znova stretli, aby sa porozprávali a podelili sa o zážitky z uplynulých dní. Stretnutie sa už konalo v priestoroch kláštora, ale ani to neodradilo deti od pobehovania a pokrikovania. Kým o. Maroš a s. Augustína trávili čas s deťmi pri spievaní Otčenáša a rozprávaní sa o tom, ako sa majú správať počas sv. liturgie, rodičia sa tiež porozprávali. Zhodli sa na tom, čo spomínal aj o. Maroš po detskej sv. liturgii, že je na nás rodičoch, ako sa naše deti správajú počas sv. liturgie a je potrebné si ich všímať, a keď treba aj napomenúť. Teta Ivana sa zhostila úlohy „koordinátorky“ jasličkovej slávnosti. Pripravila scenár a pomaly sa začala s deťmi pripravovať. Niektoré deti si už skúšali pesničky. Veríme, že naše ratolesti potešia svojím výkonom všetkých, ktorí sa na nich prídu pozrieť. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s našou „bazilikovskou rodinou“.

 

Zatvoriť menu