5. ročník pešej púte k bl. Metodovi CSsR

Dňa 26. augusta sa uskutočnil 5. ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku C.Ss.R.. Táto duchovná aktivita aj tento rok spojila okolo 100 pútnikov. Počas putovania sa vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorí pochádzali z rôznych kútov Slovenska: Dlhé Klčovo, Fijaš, Hlinné, Holčíkovce, Hriadky, Humenné, Kolonica, Lesné, Liptovský Mikuláš, Milhostov, Michalovce, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Oreské, Poša, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Regelsbrunn, Rudlov, Sobrance, Sečovská Polianka, Sečovce, Stará Ľubovňa, Suché, Trebišov, Veľkrop, Vojčice, Vranov nad Topľou, Vybuchanec, Zalužice, Zbudza.

Tento ročník priniesol okrem skalných účastníkov aj mnohé nové tváre. Témou, ktorá sa niesla počas celého putovania prostredníctvom katechéz, ktoré odzneli v jednotlivých chrámoch bol Žalm 34,8: „Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.“. Skrze zamyslení nad podobenstvom o boháčovi a Lazárovi mohli pútnici uvažovať o svojich postojoch a o tom, čo im ponúka Dobrotivý Boh.

 

Zatvoriť menu