25.04.2017 – bl. Metod CSsR

Program spomienky sa začal tradične modlitbou posvätného ruženca a po nej nasledoval moleben k blaženému Metodovi, pri ktorom boli čítané prosby a poďakovania. Potom o 09.30 nasledovala sv. liturgia, ktorú s dvoma spolubratmi slávil o. Jozef Troja CSsR. Liturgický program dopoludnia sme ukončili modlitbou za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Popoludní o 17.00 sa o. Maroš Dupnák CSsR spolu s veriacimi pomodlil moleben k bl. Metodovi, pri ktorom taktiež boli čítané prosby a poďakovania. Hosťom a kazateľom na večernej sv. liturgii bol o. Ján Maťaš, správca farnosti Vysoká nad Uhom. O. Ján v kázni hovoril o bl. Metodovi ako o človeku, ktorý čerpal radosť a pokoj od Boha a snažil sa radosť a pokoj prenášať aj na ľudí okolo seba. Poukázal aj na nebezpečenstvo ustavičného náhlenia sa a smútku, ktorý pomaly, ale isto človeka ničí. Ak chcem byť živým kresťanom, tak to má byť na mne vidno, aj keď som v chráme, aj keď som mimo neho – povedal o. Ján. Modlitbový večer sme zakončili opäť modlitbou za uzdravenia s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Jana Maťaša, správcu farnosti Vysoká nad Úhom

Zatvoriť menu