Fatimská sobota – apríl 2017

Prvého apríla sme v našej bazilike slávili aprílovú fatimskú sobotu. Zodpovedným za túto fatimskú sobotu bol sečovský protopresbyterát, ktorý nie len viedol sv. ruženec pred sv. liturgiou, viedol tretí čas a prednášku, ale spevom detského zboru zo Sečoviec počas sv. liturgie spestril priebeh tejto fatimskej soboty. Sv. liturgiu svojím spevom obohatil aj zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobí pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý bol hlavným slúžiteľom sv. liturgie, v homílii vyzval k úprimnému kresťanskému životu, ktorý by svojím príkladom viac priťahoval ľudí k Bohu. Vyzval nás tiež k apoštolátu, ktorý je pôsobením zvonku na ľudské vnútro a na upriamenie našej pozornosti na Boha.

 

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Zatvoriť menu