25.03.2017 – bl. Metod CSsR

Aj v tento pôstny čas sme spolu so sviatkom Zvestovania presvätej Bohorodičke slávili spomienku na nášho blaženého mučeníka M. D. Trčku CSsR. Ranný moleben k blaženému mučeníkovi Metodovi a následnú božskú liturgiu viedol o. Maroš Dupnák CSsR, ktorý vo svojej homílii hľadal podobnosť medzi Máriou a bl. Metodom. Také najhlavnejšie spojivo medzi týmito dvoma osobami je v tom, že prijali a podriadili svoje životy a svoje plány tým Božím plánom. Dopoludňajší liturgický program sme ukončili modlitbou za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Popoludní o 17.00 nasledoval opäť moleben k bl. Metodovi, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR a spevom ho doprevádzal chrámový zbor sv. Jozefa. Po molebene nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Tomáš Porhinčák, správca farnosti Iňačovce. O. Tomáš v homílii povzbudil každého z nás, aby sme sa nebáli v tento pôstny čas kráčať v tôni a tieni nášho Boha. Večerný liturgický program sme opäť zakončili modlitbou za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Tomáša Porhinčáka

 

Zatvoriť menu