a zajtra sú prázdniny

V predvečer jarných prázdnin sme sa stretli síce nie vo veľkom počte, ale s pestrým programom. Učili sme sa spievať Otče náš, aby sme sa mohli čo najaktívnejšie zapájať do sv. liturgie a tiež Ježišovu modlitbu. Po tomto liturgickom vstupe nasledovali hry: remeselníci, moje prvé obrázky v kocke.

Pane, žehnaj tento čas jarných prázdnin, nech naberieme síl do ďalších dní, ktoré nás čakajú v škole.

Zatvoriť menu