25.02.2017 – bl. Metod CSsR

Program sme ako tradične začali modlitbou posvätného ruženca, ktorý sa predmodlieval bohoslovec Patrik. Po ruženci bol moleben k blaženému mučeníkovi Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Nasledovala sv. liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Maroš Dupnák CSsR. Dopoludňajší liturgický program sme ukončili modlitbou o uzdravenie a pomazaním posväteným olejom. Popoludní bol o 17.00 opäť moleben k bl. Metodovi D. Trčkovi CSsR s čítaním prosieb a poďakovaní, ktorých bol opäť veľký počet.  Po molebene nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Martin Hasaralejko, farár zo Šamudoviec. Ten v homílii pripomenul, o čom by mal byť pôstny čas, aby priniesol úžitok.  Najdôležitejšie je odpustiť zo srdca. Ak niet odpustenia, tak aj modlitba je prázdna. Kde nieto odpustenia, tam aj ten najlepší skutok nemá význam. Zmyslom pôstu je priblížiť sa jeden k druhému. Prečo je také potrebné odpúšťať? Lebo nám bolo odpustené ako prvým. Liturgický program sme zakončili opäť modlitbou o uzdravenie s pomazaním posväteným olejom.

Príhovor o. Martina Hasaralejku

Zatvoriť menu