Posledná rozlúčka v Stropkove

Posledná rozlúčka v Stropkove

Už od svojho založenia pred viac ako dvomi desiatkami rokov pôsobí Zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Je teda prirodzené, že medzi zborom a jednotlivými členmi rehole redemptoristov za tie roky vzniklo silné puto. Preto sa pomaly začína stávať tradíciou aj to, že pri sebe stoja v najťažších chvíľach. Už pred dvoma rokmi vyprevádzal zbor na poslednej ceste matku bývalého viceprovinciála o. Jozefa Jurčenka, ktorý sa o zbor staral takmer 20 rokov. V minulom roku to bol pohreb otca ďalšieho viceprovinciála, ktorý nastúpil po ňom – o. Jaroslava Štelbaského. A v piatok 17.2.2017 to bola sv. liturgia, ktorá bola slúžená za otca terajšieho viceprovinciála o. Metoda  Marcela Lukačika.

Liturgiu slúžil vladyka o. Milan Chautur v chráme pri kláštore redemptoristov v Stropkove. Hoci bol pracovný deň, na túto cestu sa vybrali viac ako dve desiatky členov zboru, na čele s dirigentkou Máriou Gofusovou. Neopakovateľná architektúra chrámu, jeho nádherné ikony vynikajúce na vynovených bielych stenách, slová vladyku Milana Chautura aj hlas členov zboru tak prispeli k dôstojne rozlúčke, ktorá nasledovala na miestnom cintoríne hneď po tejto sv. liturgii.
Zatvoriť menu