Stretnutie s rodičmi

Stretnutie s rodičmi

29. 1. 2017 v nedeľu bolo v kláštore stretnutie rodičov, tentokrát bez ich ratolestí. Je to čas, ktorý by sme chceli pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci tráviť iba s rodičmi a tiež i takýmto spôsobom spoznávať konanie Boha v našich životoch a stále viac a viac sa Mu pripodobňovať. Témou včerajšieho prvého stretnutia bola služba, teda služba pre spoločenstvo.  O. Maroš poukázal na dary, ktoré každý jeden z nás dostal od Boha, nie však pre seba, ale vzájomne, aby sme si slúžili a teda boli nápomocní aj službe v spoločenstve rodín, ktoré je existujúce pri bazilike. Katechizmus katolíckej cirkvi sa k tejto téme vyjadruje takto: “Laici…sa tiež môžu cítiť povolaní alebo sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem, ktoré im Pán bude chcieť udeliť.” /KKC 910/ Pravdaže je k tomu potrebná ochota dať svoj čas, veľakrát obetovať svoje pohodlie, ale Boh to všetko odmení svojím Pokojom a Požehnaním.

To, že slová o. Maroša padli hneď do úrodnej pôdy, bola ochota rodičov dať sa do organizovania karnevalu, ktorý nás čaká ako najbližšia spoločná akcia. Rozhodli sa pripraviť pre deti zopár súťaží a hier a pravdaže všetko, čo k tomu patrí. Ďakujeme vám drahí rodičia  za každú ochotu k službe a modlíme sa, aby Boh bol vašou odmenou.
Zatvoriť menu