Stretnutie s Matkou Terezou

Stretnutie v dnešné poobedie sa nieslo v duchu spoznávania Matky Terezy. Pred istým časom sme pozerali prvú polovicu filmu a dnes sme tento príbeh aj s menšími prestávkami a diskusiami dopozerali. Kiež deti aj podľa jej vzoru sa učia konať dobro.

Zatvoriť menu