Obdobie Filipovky je obdobím prípravy na Vianoce

Dnešné nedeľné popoludnie sa opäť naša bazilika stala miestom stretnutia našich detí. Najprv sme sa stretli v bazilike, ktorou sa ozývali piesne typu:  „Poďme bratia do Betlema, dujdaj,  dujdaj….“ Nebojte sa, nezačali sme sa riadiť iným kalendárom a ani sme si nezmýlili mesiac, či deň v tomto roku. Dnešný deň sa naše deti PRIPRAVOVALI. Pripravovali sa na Vianoce spevom, básničkami, divadielkom, no jedným slovom darčekom, prekvapením, ktorí chcú priniesť nielen rodičom, babkám dedkom, otcom redemptoristom a všetkým veriacim aj neveriacim, ktorí zavítajú do našej baziliky, ale hlavne Ježiškovi. Počas našich príprav sme zistili jednak, že sú veľmi šikovné, ale zistili sme aj malé nedostatky, ktoré do Vianoc istotne odstránia.

Aj keď sa tvárili, že toho už majú dosť, po vete: „Ide sa do kláštora“, naše deti ožili. Vedeli, že ich tam čaká zábava. S otcom Marošom si zahrali hry. Aj on sa niečo priučil, napr. že remeslo je byť dinosaurom. J No jedným slovom, našim deťom a nám je v bazilike dobre…

A čo my, aká je naša príprava na Vianoce? Už sme pripravení?

Požehnaný čas Filipovky Vám prajeme…

 

Zatvoriť menu