23. ročník prehliadky cirkevných zborov

Dňa 13. novembra 2016 sa v Bazilike Minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach uskutočnil už 23. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov pod záštitou Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce. Na prehliadke sa predstavilo 7 speváckych zborov z okresu Michalovce a Sobrance. Úvodné slovo patrilo predstaveniu jednotlivých zborov a ich dirigentov. Ako prvý sa predstavil Zbor pri chráme sv. Archanjela Michala v Koromli, nasledoval Cirkevný spevácky zbor ECAV Michalovce, spevácka skupina Radosť – Naciná Ves, Zbor sv. Michala – Michalovce, Zbor Presvätej Bohorodičky Ochrankyne – Rakovec nad Ondavou, Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Minor a Kláštore redemptoristov – Michalovce a Gospelová skupina pri Chráme sv. Archanjela Michala v Koromli. Zbory predstavili svoju činnosť piesňami  v slovenskom aj cirkevnoslovanskom jazyku. Čas medzi jednotlivými vystúpeniami zborov patril hlbokým slovám básní Ivana Kraska či Milana Rúfusa. Na záver sa účinkujúcim aj všetkým prítomným prihovoril správca baziliky o. Maroš Dupnák, CSsR, a zúčastneným zborom udelil kňazské požehnanie do ďalšej činnosti. Bolo nám cťou byť súčasťou tohto krásneho požehnaného nedeľného popoludnia a aj svojou troškou prispieť k oslave Božej lásky a dobroty. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia.

Katarína Potocká

Zatvoriť menu