150 rokov ikony MUP v rukách redemptoristov

Je tomu už 150 rokov, čo nám vtedajší svätý otec Pius IX. daroval ikonu Matky Ustavičnej Pomoci so slovami, aby sme ju priblížili ľuďom a urobili ju známou po celom svete. Môžeme dnes povedať, že túto úlohu, ktorú nám Pius IX. dal, sa nám redemptoristom, darí napĺňať. Toto výročie sme sa snažili pripomenúť si aj v našej bazilike. Slávnosť sme začali modlitbou akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR. Pokračovali sme slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Troja CSsR a ktorú slávil so svojimi spolubratmi o. Metodom Lukačikom CSsR a o. Marošom Dupnákom CSsR. O. Jozef v príhovore pripomenul, že Mária bola daná každému jednému z nás ako Matka, ktorá zjednocuje ľudí medzi sebou a vedie ich ku svojmu Synovi Ježišovi.

Zatvoriť menu