“Zapáľme svet ohňom lásky…”

“Zapáľme svet ohňom lásky…”

V sobotňajší večer sa väčšina z nás rozhodla stráviť čas spoločne, ale pre nás netradične – koncertovo. Bol to náš prvý výjazd na takéto podujatie. V Trebišove, v kultúrnom dome, sme spolu so skupinou Anastasis, ktorú tvoria šiesti kňazi a ktorí sa po 20-tich rokoch rozhodli oživiť svoje hity, zažívali prítomnosť Krista skrze slovo – katechézy členov skupiny, skrze piesne, skrze spoločenstvo mladých aj starších. V duchu slov “ak nebudete ako deti…”, sme sa spoločne vybláznili, vyspievali a vytlieskali.
Koncert začínal aj končil piesňou “Zapáľme svet” ohňom lásky.
V dnešnom evanjeliu sa Kristus “dotkol” života samaritánky. Včera sa nás dotýkal ohňom svojej lásky.
Tento večer bol pre nás všetkých uistením toho, že Boží dotyk vie sprostredkovať každý, kto má v srdci Kristov oheň.
Zatvoriť menu