Deti v kláštore III

Stretnutie detí v dnešné poobedie malo pestrý program. Po spoločnej modlitbe a nácviku piesní sme si zahrali hru – “ľudské pexeso”. Pri hre sa detičky vyšantili a usilovali sme sa stíšiť pri čítaní príbehu na pokračovanie o Tomášovi. Dnes hru na gitare posilňoval svojím vstupom aj miništrant Filip.

O. Maroš preopakoval s deťmi aj myšlienku z dnešného Evanjelia. Vďační Bohu za tento spoločný čas sme sa rozlúčili a zapriali si ešte požehnaný večer a zajtra pekné pracovné a školské, či škôlkárske ráno.
Zatvoriť menu