Karneval so zasvätenou osobou

Pri Bazilike Zoslania  Svätého Ducha v čase fašiangov, plesov a karnevalov sme sa spoločne s rodičmi a deťmi stretli v sobotu 30.januára 2016 na našom treťom spoločnom karnevale. Karneval sa niesol v duchu zasväteného života, kde sme sa všetci spolu hravou formou učili modliť, všímať si jeden druhého, pomáhať si a počúvať. Tento karneval bol výnimočný, pretože nás navštívil špeciálny hosť ~ redemptorista “Sväťo”, ktorý svojou prítomnosťou vyčaril úsmev na perách nielen deťom, ale aj dospelým. Spoločne sme sa s našim maskotom zabávali, hrali, spievali a tancovali do neskorého večera. A aj touto cestou ďakujeme každému, kto svojou prítomnosťou obohatil tento nádherný čas.

Zatvoriť menu