Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

 

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

Nedeľa 27. 12. 2015 bola dňom, v ktorom nás navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý chcel prejsť, spolu s rodinami z Michaloviec a okolia, bránou milosrdenstva. Urobil to pred liturgiou o 11.00 hod., na ktorej sa ich zúčastnil hojný počet.

Celá slávnosť sa začala pred bazilikou modlitbou, ktorú viedol vladyka Milan. Pri nej zaznela aj odprosovacia jekténia, ale tiež výzva, aby sa členovia rodín prijímali takí akí sú – aj s chybami a nedostatkami. Potom si rodiny bozkom a objatím vyjadrili svoju túžbu po vzájomnom odpustení. Počas vstupu ľudí do chrámu dávali kňazi bozkávať ručný kríž a Zbor svätého Jozefa medzitým spieval Ježišovú modlitbu. Hneď potom ako všetci vošli do chrámu, nasledovali zásnuby poddiakona Františka Engela a slečny Anny Ivančákovej. Po nich sa už začala samotná svätá liturgia.

V homílii vladyka Milan pripomenul, že Boh sa rozhodol narodiťdo ľudskej rodiny, kde potreboval otca a mamu, aby ho chránili a milovali. Povedal aj to, že sme sa dnes stretli v tejto bazilike, aby sme ďakovali Bohu za to, že máme svoju rodinu, že máme otca a mamu. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Prečo? Aby sa dopĺňali. Tam, kde mužovi chýba citlivosť, môže ju čerpať od ženy. Tam, kde žene chýbajú silné svaly, má na pomoc muža. Vladyka Milan tiež pripomenul, že rodina zjednocuje a posúva ku tej najväčšej istote, akou je samotný Boh.

Na konci liturgie sa vladyka pomodlil modlitbu za rodiny.

 

Zatvoriť menu