Sviatky Narodenia Krista

Sviatky Narodenia Krista

Sviatky narodenia Ježiša Krista

 

Predvečer narodenia Pána 24. 12. 2015

V našej michalovskej komunite sme sviatky narodenia Ježiša Krista začali sláviť Veľkou večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého o 15.00 hod., ktorú slávil náš miestný predstavený o. Milan Záleha CSsR. Na konci tejto liturgie sme my redemptoristi obnovili svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. O 21.00 hod.  bolo Veľké povečerie, počas ktorého  sme spolu s ľuďmi spievali  spev “S nami Boh, čujte všetky národy…” Tento hymnus  vyjadruje, že náš Boh je stále s nami.

 

Narodenie Pána 25. 12. 2015

Samotný sviatok narodenia Pána sme začali Utierňou o 7.00 hod. Dopoludňajší liturgický program pokračoval tak ako každú nedeľu.  Pri každej sv. liturgii bolo mirovanie. Keďže bolo 25.12, tak sme slávili nielen narodenie Pána, ale aj spomienku na bl. Metoda D. Trčku CSsR. Popoludní bola o 16.15 hod. Veľká večiereň, po nej o 17.00 hod.  bol moleben k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Tých prosieb a poďakovaní bolo veľmi veľa a medzi nimi sa našlo poďakovanie za uzdravenie z mykózy prsta. Toto svedectvo je dôkazom toho, že bl. Metod sa prihovára za tých, ktorí ho o to prosia. Liturgický program pokračoval slávením liturgie, ktorú slávil o. Miroslav Bujdoš CSsR. O. Miroslav v homílii okrem iného   uvažoval aj nad otázkou: O čom  ľudia rozprávajú, keď výjdu z chrámu? Keď ľudia vyjdú z kina, tak rozprávajú o filme, ktorí videli. Ak muži idú z futbalového zápasu, rozprávajú o tom, aký ten zápas bol. A o čom rozprávame my kresťania, keď vychádzame z chrámu? Tento sviatočný deň sme zakončili modlitbou za uzdravenie z pomazaním olejom bl. Metoda.

 

Zatvoriť menu