Jasličková pobožnosť CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku

Dňa 17.12.2015 sme strávili spoločné chvíle na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa konala pri príležitosti narodenia Ježiša Krista v Bazilike Minor v Michalovciach.V úvode sa k nám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Katarína Čintalová a neskôr sa tiež milým slovom prihovoril O.Diakon Mgr. Rastislav Varga.  V programe Jasličkovej pobožnosti sa zúčastnilo 61 detí. V programe vystupovali mnohé postavy: medvede, trpaslíci, pastieri, sobíky, hviezdy, anjelici a snehové vločky. Spoločne zahrali a znázorňovali  príbeh, ako sa idú všetci pokloniť  narodenému Ježiškovi do Betlehema. Program bol obohatený o krásne koledy a rôzne vianočné piesne. V  závere jasličkovej pobožnosti deti rozdávali perníčky svojim rodičom. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tejto jasličkovej pobožnosti. Pán Boh zaplať. Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky !

IMG_8951.JPGIMG_8956.JPGIMG_8958.JPGIMG_8959.JPGIMG_8962.JPGIMG_8963.JPGIMG_8964.JPGIMG_8965.JPGIMG_8966.JPGIMG_8967.JPGIMG_8969.JPGIMG_8972.JPGIMG_8975.JPGIMG_8980.JPGIMG_8981.JPGIMG_8985.JPGIMG_8986.JPGIMG_8987.JPGIMG_8992.JPGIMG_8993.JPGIMG_8994.JPGIMG_8995.JPGIMG_8996.JPGIMG_8999.JPGIMG_9005.JPGIMG_9006.JPGIMG_9007.JPGIMG_9008.JPGIMG_9010.JPGIMG_9011.JPGIMG_9104.JPGIMG_9017.JPGIMG_9020.JPGIMG_9022.JPGIMG_9023.JPGIMG_9024.JPGIMG_9025.JPGIMG_9027.JPGIMG_9028.JPGIMG_9029.JPGIMG_9037.JPGIMG_9039.JPGIMG_9042.JPGIMG_9046.JPGIMG_9047.JPGIMG_9048.JPGIMG_9049.JPGIMG_9050.JPGIMG_9051.JPGIMG_9052.JPGIMG_9053.JPGIMG_9054.JPGIMG_9055.JPGIMG_9056.JPGIMG_9057.JPGIMG_9058.JPGIMG_9060.JPGIMG_9062.JPGIMG_9064.JPGIMG_9067.JPGIMG_9069.JPGIMG_9070.JPGIMG_9071.JPGIMG_9072.JPGIMG_9074.JPGIMG_9075.JPGIMG_9076.JPGIMG_9077.JPGIMG_9078.JPGIMG_9079.JPGIMG_9080.JPGIMG_9081.JPGIMG_9082.JPGIMG_9083.JPGIMG_9084.JPGIMG_9086.JPGIMG_9090.JPGIMG_9093.JPGIMG_9095.JPGIMG_9097.JPGIMG_9099.JPGIMG_9100.JPGIMG_9101.JPGIMG_9110.JPGIMG_9111.JPGIMG_9115.JPGIMG_9118.JPGIMG_9119.JPGIMG_9121.JPGIMG_9123.JPGIMG_9124.JPGIMG_9125.JPGIMG_9126.JPGIMG_9127.JPGIMG_9128.JPGIMG_9131.JPGIMG_9132.JPGIMG_9133.JPGIMG_9134.JPGIMG_9135.JPGIMG_9136.JPGIMG_9137.JPGIMG_9138.JPGIMG_9139.JPGIMG_9140.JPGIMG_9141.JPGIMG_9142.JPGIMG_9143.JPGIMG_9144.JPGIMG_9145.JPGIMG_9147.JPGIMG_9150.JPGIMG_9151.JPGIMG_9152.JPGIMG_9153.JPGIMG_9154.JPGIMG_9155.JPGIMG_9156.JPG
Tento článok bol publikovaný v Aktuality.