Jasličková pobožnosť CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku

Jasličková pobožnosť CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku

Dňa 17.12.2015 sme strávili spoločné chvíle na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa konala pri príležitosti narodenia Ježiša Krista v Bazilike Minor v Michalovciach.V úvode sa k nám prihovorila pani riaditeľka Mgr. Katarína Čintalová a neskôr sa tiež milým slovom prihovoril O.Diakon Mgr. Rastislav Varga.  V programe Jasličkovej pobožnosti sa zúčastnilo 61 detí. V programe vystupovali mnohé postavy: medvede, trpaslíci, pastieri, sobíky, hviezdy, anjelici a snehové vločky. Spoločne zahrali a znázorňovali  príbeh, ako sa idú všetci pokloniť  narodenému Ježiškovi do Betlehema. Program bol obohatený o krásne koledy a rôzne vianočné piesne. V  závere jasličkovej pobožnosti deti rozdávali perníčky svojim rodičom. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tejto jasličkovej pobožnosti. Pán Boh zaplať. Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky !photocrati gallery

Zatvoriť menu