Prehliadka zborov

Prehliadka zborov

photocrati galleryPrehliadka cirkevných zborov – bazilika Zoslania Svätéhé Ducha v Michalovciach

V našej bazilike sa konala ďalšia vzácna udalosť. Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, spolu z kultúrnym zariadením KSK a rodinou profesora Hlaváča v spolupráci z naším kláštorom zorganizovali 22. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov. Na tejto prehliadke vystúpili cirkevne spevácke zbory z okresov Michalovce a Sobrance. Na tejto udalosti sa zúčastnili tieto zbory: Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Sv. Ducha a Kláštore redemptoristov z Michaloviec, PENIÉL – spevácky zbor evanjelickej cirkvi a. v. taktiež z Michaloviec, Chrámový zbor prof. Hlaváča z Michaloviec, Spevácka skupina Radosť z Nacinej Vsi, Chrámový zbor sv. Vavrinca zo Sobraniec, Soli Deo Gloria – Zbor reformovanej kresťanskej cirkvi z Michaloviec, Zbor sv. Michala z Michaloviec a Zbor sv. Rastislava pri Pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Celá prehliadka začala o 14.00 krátkym slovom moderátorky tejto akcie, ktorá v krátkosti predstavila jednotlivé cirkevné zbory a oznámila v akom poradí tieto zbory budú vystupovať. Na prehliadke zazneli skladby od rôznych autorov, ktoré sa prelínali z hovoreným slovom, napríklad slovom o láske, o modlitbe. Prvým zborom, ktorého skladby odzneli na tejto prehliadke bol náš Zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky MUDr. Márie Gofusovej. Náš zbor zaspieval tieto skladby: Duch Tvoj Blahyj, Otče náš, Slava Jedinorodnyj, Starosimonovskaja Cheruvimskaja, Usnula Mati, Koncert Cyrilu i Metodiju. Nielen náš zbor sv. Jozefa ale všetky zúčastnené zbory svoje skladby zaspievali veľmi dobre, čo prispelo ku duchovnej a modlitebnej atmosfére počas celej prehliadky. Na prehliadke zazneli skladby v slovenskom, cirkevnoslovanskom a latinskom jazyku. Na konci celého programu všetkým zúčastnením poďakoval správca baziliky o. Maroš Dupnák CSsR. Osobne si myslím, že táto prehliadka cirkevných zborov bola časom, ktorý nám Boh ponúkol, aby sme sa k nemu ešte viac priblížili cez hudbu a modlitbu.

J.T.

 

Zatvoriť menu