25. 05. 2024 – bl. Metod CSsR

25. 05. 2024 – bl. Metod CSsR

Dnešná spomienka na blahoslaveného Metoda pripadla na sobotu. Program začal molebenom k blahoslavenému Metodovi s prednášaním prosieb. Svätú liturgiu slávim o. Jaroslav Štelbaský, CSsR.

O. Jaroslav vo svojej kázni zameral na vetu z písma: „Vy teda buďte dokonalí, ako je Váš nebeský Otec“. Dnes zároveň zakončujeme sviatok zoslania sv. Ducha. Dnes nám Božie slovo chce povedať úžasnú vec. Dobre je v živote nadchnúť sa a zapáliť. Táto ľudská snaha je veľmi dobrá, ale je slabá. Chceš žiť lepšie, Boh prichádza na pomoc Tvojej slabosti. Boh v Tvojom živote neustále opakuje Neboj sa! Blahoslavený mučeník Metod na smrteľnej posteli hovorí: „Ja sa na nikoho nehnevám“. A na konci života má toľko viery, lásky a Božej bázne. Nie zlosť. Ako je to v našom živote? Hnevám sa na niekoho? Koľko je nenávisti medzi nami. Milujte svojich nepriateľov. Slovo, ktoré je pre nás vhodné sa zamýšľať. Nepozerajme len na svoje zranenia a ťažkosti. Naozaj sa to týka len nás? Toho druhého nie? Ježiš hovorí: „Modlite sa za svojich nepriateľov“. Za tých, ktorí Ti robia zle, za susedov, ktorí nám ubližujú. Zamyslime sa či berieme vážne čo nám Boh hovorí. Prestaňme byť v pozícii že mne škodia, ale uvedomme si, že aj my sme v pozícii, ktorí vedia robiť zle. Ak by sme boli na smrteľnej posteli, mali by sme silu povedať tak ako blahoslavený Metod pred smrťou: „Na nikoho sa nehnevám“. Majme odvahu prosiť Boha, aby sme vedení svätým Duchom boli ľuďmi, ktorí milujú, ktorí odpúšťajú, ktorí dobre robia a ktorí sa modlia za všetkých. Aj za tých pre ktorých sme, alebo ktorým sme nepriateľmi.

Po svätej liturgii nasledovali modlitby o uzdravenie. Celú spomienku svojím spevom doprevádzal Zbor sv. Jozefa.

Príhovor o. Jaroslav Štelbaského:

25.05.2024 - bl. Metod CSsR

Zatvoriť menu