46079113532_4b8d6e2910_n.jpg

Fatimská sobota v decembri

Decembrová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny.Vladyka v homílii vyzdviihol fakt, že na svete existuje mnoho ľudí, ktorí sú bez vnútorného pokoja, pričom to, čo im chýba nájdu […]

Čítať ďalej »
45147116055_a5ae241368_n.jpg

Pokračovanie osláv o. M. Roška

V pondelok 26. novembra pokračovalo ďakovanie za 90 rokov života redemptoristu otca Michala Roška. Pozvanie na slávnostnú svätú liturgiu prijali metropolita Ján Babjak, vladyka Milan Chautur, spolubratia zo slovenských komunít michalovskej viceprovincie a tiež diecézni kňazi. Hlavným slúžiteľom […]

Čítať ďalej »
45325267814_94512ab352_n.jpg

25.11.2018 – bl. Metod CSsR

Aj v novembri patril 25. deň v mesiaci modlitbám k blahoslavenému redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Keďže tento deň bola nedeľa, program sa začal až poobede o 17:30 modlitbu Molebenu k bl. Metodovi. Počas molebenu boli čítané prosby a poďakovania, ktoré […]

Čítať ďalej »
46005804861_a36d2c24de_n.jpg

Ďakovná sv. liturgia za dar života o. Michala Roška CSsR

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa z Božej milosti a dobroty dožil redemptorista o. Michal Roško 90 rokov života. Za tento veľký dar ďakoval otec Michal so spolubratmi a veriacimi v Bazilike ZSD ďakovnou svätou […]

Čítať ďalej »
45702263491_0fa5c79fb1_n.jpg

Fatimská sobota v novembri

Mariánski ctitelia sa stretli na novembrovej fatimskej sobote v bazilike minor v Michalovciach. Túto fatimskú sobotu mali na starosti kňazi z protopresbyterátu Spišská Nová Ves. Katechézu, ktorá nasledovala po modlitbe 3. času mal protopresbyter Jaroslav Štefanko, v ktorej […]

Čítať ďalej »
44790397645_22df52468a_n.jpg

Odpustová slávnosť ASR

Aj tento rok sa členovia Arcibratstva sv. ruženca stretli v bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach, aby slávili svoju odpustovú slávnosť. Odpust sa začal svätým ružencom, ktorý sa pomodlili veriaci v bazilike. Po ruženci o […]

Čítať ďalej »
44656169345_a17d276221_n.jpg

25.10.2018 – bl. Metod CSsR

Vo štvrtok 25. októbra sa ctitelia bl. Metoda Trčku zišli v bazilike, aby sa modlili pri jeho relikviách. Program začal dopoludnia ako zvyčajne molebenom s čítaním prosieb a poďakovaní. Pokračoval slávením sv. liturgie a modlitbami za uzdravenie s pomazaním posväteným […]

Čítať ďalej »
43120973350_bfdf998b27_n.jpg

25.09.2018 – bl. Metod CSsR

Už tradične 25. deň v mesiaci patrí spomienke na nášho bl. Metoda CSsR. Inak tomu nebolo ani v mesiaci september. Program začal ako zvyčajne dopoludnia molebenom s čítaním prosieb a poďakovaní, pokračoval slávením sv. liturgie, po ktorej nasledovali modlitby […]

Čítať ďalej »
44431729671_ae4883f181_n.jpg

Biskupská vysviacka M. A. Pacáka CSsR.

V nedeľu 2. septembra v Bazilike redemptoristov v Michalovciach sa uskutočnila biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka. Svätý Otec František vymenoval 5. júla tohto roku otca Mariána Andreja Pacáka za biskupa slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte, v […]

Čítať ďalej »
30427352068_952c8233de_n.jpg

Odpust bl. Metoda CSsR

Tohtoročnú odpustovú slávnosť predchádzala duchovná obnova, ktorú od stredy viedol o. František Boldy CSsR, misionár milosrdenstva. Slávnosť bl. Metoda vyvrcholila v nedeľu 26.8. archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Počas tejto […]

Čítať ďalej »