25. 03. 2021 – bl. Metod CSsR

Posledný štvrtok v mesiaci marec sa v bazilike niesol v slávnostnom duchu, keďže tento deň pripadol na 25. marec. V tento deň sa slávi nádherný sviatok Zvestovanie Bohorodičke. A v bazilike už tradične tento deň patrí aj modlitbám pri relikviách blahoslaveného Metoda D. Trčku. Tým, že sa stále nachádzame v čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb, tradičný program, ktorý pripadá na tento deň, bol len vo večerných hodinách. Program sa začal o 17:00 modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s veľkou dôverou pred blahoslaveného s dôverou predkladajú jeho ctitelia. O 18:00 pokračoval slávením večierne so svätou liturgiou Jána Zlatoústeho, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jaroslav Štelbaský, predstavený kláštora redemptoristov v Michalovciach. V homílii poukázal na to, že Boh sa človeku prihovára rôznymi spôsobmi. A sviatok Zvestovania je sviatok, kedy Kristus prichádza do tohto sveta, do života. Do tohto sveta plného hriechu, bolesti, nepokoja prichádza nesmierne obyčajne a jednoducho. A Boh vo svojej všemohúcnosti koná ako chce, tak ako je najlepšie pre každého z nás. A tak každého pozval k tomu, aby sa nebál mať odvahu. Mať odvahu povedať s Máriou Hľa, služobník/služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Po liturgii nasledovali ešte modlitby za uzdravenie duše i tela.

Príhovor o. Jaroslava Štelbaského:

 

Zatvoriť menu