Odpustová slávnosť ASR

V dňoch 10. a 11. októbra 2020 sa v bazilike v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Tento rok sa slávnosť konala v komornej atmosfére, keďže sú v platnosti obmedzenia počtu osôb na hromadných podujatiach. Sobotňajší program sa začal o 16.30 modlitbou rozjímavého posvätného ruženca, ktorý viedol redemptorista otec Jozef Paraska, hlavný zodopovedný za arcibratstvo. Program pokračovalo modlitbou veľkej večierne a slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ. Veriaci, ktorí sa nemohli zúčastniť fyzicky odpustovej slávnosti mali možnosť byť účastní online prostredníctvom rádia Lumen a televízie Logos. Posledným bodom sobotňajšieho programu bola modlitba panychídy za zomrelých členov Arcibratstva sv. ruženca.

         Nedeľný program sa začal utierňou o 7.00 a vyvrcholil slávením slávnostnej svätej liturgie o 11.00, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol  vladyka Milan Chautur, CssR. V homílii pripomenul, aké je dnes dôležité brať do ruky ruženec nielen preto, aby sme odvrátili hrozivú pandémiu, ale tiež preto, aby sme vrátili kresťanstvo do našich rodín a dokázali premôcť všetky zlé vplyvy, ktoré nivočia dušu človeka.

Zatvoriť menu