Odpustová slávnosť bl. Metoda – nedeľa

Nedeľu sa opäť bazilika naplnila veriacimi na utierni a rannej cirkevnoslovanskej liturgii, po ktorej sa pomodlili spolu s redemptoristami Akatist k Matke Ustavičnej Pomoci, ktorej úctu má za úlohu rozširovať ich kongregácia. Nedeľnú archijerejskú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor, ktorý vo svojej homílii taktiež vyzdvihol martýrium – svedectvo redemptoristu Metoda, ktorého nazval mučeníkom slobody svedomia. Starokresťanskí mučeníci sú z veľkej časti súčasným veriacim vzdialení, máloktorí poznajú ich životné osudy, no blažený Metod je blízky aj súčasnému veriacemu človeku, dokonca niektorí ho osobne zažili, prípadne ho poznajú z rozprávania svojich rodičov. Blažený Metod mal na výber dve cesty – ľahkú cestu, na ktorej mohol zaprieť vladyku Gojdiča a nastúpiť na jeho miesto, alebo vydať sa na krížovú cestu mučeníctva, v ktorej sa sklonil pred betlehemským Dieťaťom, a nie pred velikánmi sveta. Na záver sa sprievod kňazov spolu s vladykom pomodlil pri relikviách blaženého mučeníka Metoda, ktoré sú uložené v bočnom oltári baziliky, následne sa vladykovi Cyrilovi za jeho účasť na slávení liturgie a homíliu poďakoval otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciálny predstavený gréckokatolíckych redemptoristov, ktorý zároveň pozval veriacich na Púť otcov a synov s vladykom Cyrilom, ktorá sa uskutoční pod záštitou Komisie pre mládež Košickej eparchie 1. septembra.

Poobede sa otcovia redemptoristi stretli s mládežou i rodinami v priľahlej záhrade na spoločnom odpustovom agapé a opekačke.

Richard Fučko

 

Zatvoriť menu