Odpustová slávnosť bl. Metoda CSsR – sobota

Víkendová odpustová slávnosť, ktorá sa uskutočnila 29. – 30. augusta v bazilike minor v Michalovciach, pri príležitosti sviatku blaženého mučeníka Metoda Trčku CSsR, bola vyvrcholením duchovnej obnovy, ktorú počas týždňa viedol redemptorista otec Pavol Tomko. Slávnostné archijerejské liturgie sprevádzal obidva dni miestny chrámový zbor sv. Jozefa, pod vedením dirigentky MUDr. Márie Gofusovej.

Sobotný program začal poobede svätým ružencom, pokračujúc modlitbou veľkej večierne, pri ktorej sa požehnala lítia – chleby, pšenica, víno a olej. Po večierni sa prítomní modlili moleben k blaženému Metodovi, počas ktorého sa čítali prosby a poďakovania. Počas molebenu k bazilike doputovala necelá stovka pútnikov 8. ročníka pešej púte z Nižného Hrabovca, z ktorého vyrážali v ranných hodinách. O 18 hodine začala sprievodom z kláštora redemptoristov archijerejská svätá liturgia, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V kázni využil aj osobu svätého Jána Krstiteľa, ktorého sťatie si Cirkev pripomínala v túto sobotu. Podobne ako Predchodca, aj blažený mučeník Metod prišiel o život, pretože bol hrdinom svojej doby, v ťažkej epoche pre miestnu gréckokatolícku cirkev, nepodľahol klamstvám a sľubom sveta, no vytrvalo ohlasoval Krista všade, kam bol poslaný, až do posledných chvíľ vo väzení.

Po skončení archijerejskej svätej liturgie veriaci i pútnici zotrvali v bazilike na modlitbách o uzdravenie s pomazaním posvätným olejom, ktorými bol ukončený sobotný program.

Richard Fučko

Zatvoriť menu