Jasličková pobožnosť

“Čo sa blíži k nám, snáď zo všetkých strán? Správa o narodení letí k výšinám! Letí, letí smiech, z neba padá sneh, majú radosť vianočnú, rovina i breh.”

Týmito slovami, lepšie povedané touto piesňou, vyjadrovali veľkú radosť z Narodenia Ježiša Krista naše Bohom milované detí v závere jasličkovej pobožnosti. To, že túto radosť prežívali a mali veľkú túžbu ju odovzdať všetkým, ktorí spolu s nimi prišli ďakovať k jasličkám, bolo vidieť na ich rozžiarených očkách. 
Ďakujeme pani Ivane a celému jej štábu, hudobníkom a všetkým,  ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sme spolu s deťmi dnes Bohu vyjadrili veľké ĎAKUJEM za všetky milosti, ktoré denno-denne od Neho dostávame.
Christos raždajetsja!
 
Zatvoriť menu