Prvé sväté prijímanie – 06.05.2018

V prvú májovú sobotu a nedeľu sa v našej Bazilike ZSD uskutočnila slávnosť prvej svätej spovede a prvého svätého prijímania. Tento Boží dar prijalo 31 detí. Slávnosť prvej svätej spovede začala už v sobotu, kde skrze kňazov michalovskej farnosti im boli odpustené hriechy. Deti potom spoločne s o. Petrom, sr. Augustínou, animátormi a učiteľmi tieto hriechy spálili v záhrade na znak toho, že všetky hriechy, ktoré doteraz urobili boli “spálené” – čiže odpustené Ježišom.
V nedeľu pokračovala slávnosť prvého svätého prijímania. Hrdí rodičia priviedli svoje slávnostne oblečené deti do chrámu, aby ich odovzdali Bohu. Celé to vyvrcholilo svätou liturgiou o 11:00, ktorú slúžil dekan farnosti Michalovce o. František Puci spolu s kaplánom o. Petrom Kolesárom a o. Tomášom Smoleňákom CSsR. V kázni sa nám prihovoril o.Peter, ktorý celý rok viedol a učil deti k tejto slávnosti. Deti pri plnom vedomí si obnovili krstné sľuby a tak sa zriekli Satana a zjednocovali sa s Kristom. Po prijatí Ježiša Krista do svojho srdca deti spievali piesne, ktoré sa počas roka naučili so svojimi animátorkami a tak skrášlili túto slávnosť svojim krásnym detským spevom. O krásny spev sa tiež postarali mládežníčky z michalovskej farnosti. Pred záverečným požehnaním sa k deťom prihovoril ešte dekan o. František Puci, kde zdôraznil dôležitosť sviatosti zmierenia a eucharistie, ktorú práve dostali, pretože iba v Kristovi máme istotu, keďže všetko ostatné sa pominie.
Slávnosť, ukončili poďakovania zo strany detí rodičom, kňazom, ale hlavne Bohu za túto milosť, ktorú deti prijali do svojho srdca a života.
Na záver nechýbala spoločná fotografia a pamiatkový list z tejto slávnosti spolu s malým darčekom, ktoré dostalo každé Božie dieťa.

 

Príhovor o. Petra Kolesára

 

Foto: Ladislav Kasar

Zatvoriť menu