Agapé s rodinami

Po prázdninovej prestávke sme sa rodiny opäť stretli v nedeľné sviatočné popoludnie. To začalo spoločnou modlitbou Akatistu požehnania rodín, ktorú viedol o. Maroš Dupnák. Po nej nasledovalo srdečné pozvanie do záhrady, kde už rozvoniaval perfektný guľáš pripravený naším gitaristom ujom Michalom. Obsluhu zabezpečovali teta Ivana a Šimon, za čo celej rodinke Hlodinkovej patrí nesmierna vďaka. Deti sa hneď rozbehli k pripraveným atrakciám. Niektorí vyskúšali, aký pevný je skákací hrad, iní sa vozili na motokárach. Deti zaujal aj workshop pripravený sestrou Augustínou. Tu si deti vyrobili záložky do knihy s fotografiou blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Pri tejto aktivite mnohí preukázali svoju štedrosť. Mysleli tu na svojich rodičov, na starých rodičov, dokonca aj na prítomných kňazov, ktorým taktiež vyrobili záložky. Po výdatnej telesnej posile si naši chlapci s o. Marošom, ujom Michalom a ujom Rasťom zahrali futbal. Hostia si medzitým vymieňali zážitky z prázdnin, ako aj skúsenosti z bežného života. Vychutnávali čapovanú kofolu a radler. Po vybití energie sa deti znova naštartovali sladkou odmenou v podobe torty. Radosť, smiech a šantenie sa niesol priestranstvom záhrady až do zotmenia. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom a všetkým, ktorí prispeli k spokojnému a radostnému stráveniu popoludnia. Nech ich Pán aj naďalej žehná v ich službe. A my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutia …

 

Zatvoriť menu