25.07.2017 – bl. Metod CSsR

Aj počas prázdnin sme nezabudli na nášho bl. Metoda CSsR. Liturgický program jeho spomienky sa začal modlitbou posvätného ruženca. Po tejto modlitbe nasledoval o 09.00 moleben k bl. Metodovi CSsR, počas ktorého boli čítané prosby a poďakovania. Po modlitbe molebenu nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Hneď po svätej liturgii nasledovala modlitba za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Týmto sa dopoludňajší program spomienky skončil. Popoludní o 17.00 nasledoval opäť moleben k blaženému mučeníkovi Metodovi a po ňom nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným sláviteľom a kazateľom bol o. Dominik Rebjak, kaplán z Trebišova. O. Dominik v homílii pripomenul, že prichádzame k bl. Metodovi preto, že očakávame pomoc v našich problémoch a do našich roztrasených sŕdc. Mnoho slov v Božom slove je takých, ktoré môžu zatriasť srdcom človeka. Pripomenul však aj to, že Ježiš ma miluje aj napriek tomu, čo prežívam. Ak sa priblížime k poznaniu, že sme Bohom milovaní, zmeníme náš celkový pohľad na život. Ježišovi nejde len o dočasné riešenie, ale o dôveru tvojho srdca. Po liturgii nasledovala modlitba za uzdravenie s pomazaním olejom bl. Metoda.

 

 

Zatvoriť menu