Breakfestival 2017

Breakfestival 2017

„Všetkých srdečne pozývame na ďalší ročník breakfestivalu, ktorý bude 25.06.2017 v Červenom Kláštore. Téma tohto ročníka je – VZBUĎTE HRDINOV (Joel 4,9).”

Takto znelo pozvanie nie len pre mladých, ale aj pre rodiny s deťmi. „Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď obrátim osud Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy. Ponáhľajte sa a poďte, všetky národy z okolia, a zhromaždite sa! Priveď, Pane, svojich hrdinov!“ Takouto krásnou vetou sme sa riadili aj my ako spoločenstvo Redemptoristov v Michalovciach a vybrali sa spoločne na akciu Breakfestival. Bol to deň zážitkov, spoznania nových priateľov, ale hlavne zblíženia sa s naším nebeským Otcom. Celý program začal slávnostnou liturgiou o 10:30, počas ktorej sa k nám v homílii prihovoril o. Ján Buc. Sv. liturgiu spestrila svojím spevom Miriama Šelepová a priatelia. Neskôr nasledoval detský program Tárajka a Popletajky. Bol čas prezrieť si i krásy Červeného kláštora.

Program Breakfestivalu pokračoval predstavením komunity Cenacolo. Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma stratených mladých ľudí, nespokojných, búriacich sa, zúfalých, tých, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel života. Taktiež sme si vypočuli veľa nádherných piesní v podaní skupín: Skala, Lamačské chvály, Dominika Gurbaľová a spoločenstvo pri Dóme sv. Martina. Počas celej akcie, ktorá trvala do 21:30 nás sprevádzali aj rôzne atrakcie, workshopy pre deti a mládež. Či už tie tvorivé, bojové, tanečné alebo náučné. Na malých hrdinov sa taktiež nezabudlo. Tým spríjemňovali program mladí dobrovoľníci. Mali sme možnosť vidieť aj vojakov, záchranárov, či lesnú školu, a naučiť sa veľa zaujímavých vecí. Zážitky, naplno využité chvíle, pokoj a dobrá nálada. Aj takéto pocity sa na tejto akcii dali prežiť v spoločenstve, aké sa aj tento rok podarilo vytvoriť. Nech je Boh oslávený aj takýmto spôsobom.

 

Zatvoriť menu