Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva

Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva

photocrati gallery

Sviatok Nepoškvrneného počatia Bohorodičky svätou Annou

Otváranie Brány milosrdenstva

8. decembra 2015 sme v bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach spolu s veriacimi prežívali sviatok Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Sviatočný program sa začal o ôsmej hodine slávením svätej liturgie, ktorú slávil o. Milan Zaleha CSsR, miestny predstavený kláštora v Michalovciach. V homílii pripomenul to, že Ježiš je náš brat a my všetci, ktorí počúvame Jeho slovo sme jeho bratmi a sestrami. Aj napriek tomu, že bol pracovný deň, sa na liturgii zúčastnilo hojné množstvo veriacich. Pokračovali sme ďalšou svätou liturgiou v cikrevnoslovanskom jazyku, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Počas homílie pripomenul, aká je dôležitá úloha matky v živote dieťaťa a rodiny. A že v Márii každý z nás dostal Matku, ktorá nás miluje a pozná viac, ako naša pozemská mama.

Večerný liturgický program bol o to slávnostnejší, keďže vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pred svätou liturgiou otvoril Bránu milosrdenstva. Naša bazilika je totiž jedným z troch chrámov na území košickej eparchie, kde takáto brána bude počas celého Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, ktorý sa práve tento deň začal v celej Cirkvi. Tu je časť modlitby, ktorú sa vladyka modlil pri otváraní Brány milosrdenstva Vrúcne ťa prosíme, pomôž nám tak prežiť Svätý rok milosrdenstva, do ktorého vstupujeme otvorením tejto brány, aby nám spása bola bližšie než predtým. V homílii vladyka Milan prirovnal Bohorodičku ku bráne, ktorou k nám zostúpil Boh v tele. Boh nás pozýva, aby sme počas Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva prejavovali milosrdenstvo iným. Aby sme vnímali potreby iných a vedeli pomôcť tam, kde môžeme. Vladyka spomenul, že láska Márie bola starostlivá, ak sa mala postarať o Svätú rodinu a opatrná vo chvíli, keď šlo o Ježišov život. Boh si z Nepoškvrnenej vzal telo pre nového Adama. Vladyka tiež pripomenul, že Božie milosrdenstvo je loďkou, ktorá pojme človeka so všetkými jeho chybami a slabosťami.

Na záver svätej liturgie, po zaambonnej modlitbe, vladyka Milan požehnal a posvätil banner, ktorý je určený ako znak pre Mimoriadny svätý rok milosrdenstva. Na samotnom konci slávnosti sme zaspievali pápežskú hymnu a mnoho rokov všetkým radom duchovenstva a veriacim, ktorých bolo na liturgii hojne. Potom nasledovalo ešte myrovanie.

o. Jozef Troja CSsR

Zatvoriť menu