bl. Metod D. Trčka

bl. Metod D. Trčka

photocrati gallery

Spomienka na bl M. D. Trčku

25. novembra 2015 sa v našej bazilike minor Zoslania Sv. Ducha konala každomesačná spomienka na nášho blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Program spomienky sa začal dopoludnia molebenom k bl. Meotodovi z čítaním časti prosieb a poďakovaní k bl. Metodovi, ktorý viedol o. Maroš Dupnák CSsR, správca tunajšej bazliky. Po molebene nasledovala božská liturgia, ktorú taktiež slávil o. Maroš. Po svätej liturgii traja naši otcovia udeľovali pomazanie olejom blaženého Metoda. Týmto pomazaním sa zakončila dopoludňajšia časť spomienky.

         Popoludní, keďže bola aj streda, program spomienky pokračoval už skôr a to už o 16.30 novenou k MUP, ktorú viedol miestný predstavený o. Milan Záleha CSsR. Program pokračoval opäť molebenom k bl. Metodovi, na ktorom sa dočítala ďalšia časť poďakovaní a prosieb k bl. Metodovi. Po molebene nasledovala sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Jozef Lukač, správca farnosti Topoľany. Po liturgii nasledovala pobožnosť pomazania olejom bl. Metoda, ku ktorému pristúpilo krásne množstvo ľudí, ktorí takýmto spôsobom prosili bl. Metoda o svoje duchovné ale aj fyzické uzdravenie.

Zatvoriť menu