25. 04. 2023 – bl. Metod CSsR

25. 04. 2023 – bl. Metod CSsR

Posledný aprílový utorok sa v bazilike stretli ctitelia blahoslaveného Metoda Dominika Trčku pri jeho relikviách, aby sa spolu modlili. Dopoludnia sa stretli o 9:30 na modlitbe molebenu k blahoslavenému s čítaním prosieb a poďakovaní. Po molebene nasledovala liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Jaroslav Štelbaský, predstavený kláštora redemptoristov v Michalovciach. Prítomným poukázal na to, že život verný Bohu je bojom, ktorý pripomína hľadanie zlata. Teda to znamená, že je potrebné sa zašpiniť, vynaložiť úsilie. A že všetko v živote má zmysel, aj tá ťažkosť, aj ten boj, aj choroba. Ale v tom všetkom je vždy to radostné, nádherné Christos voskrese. Veriacich povzbudil k tomu, aby mali odvahu  všetkým ťažkým okolnostiam života povedať, ale Kristus vstal z mŕtvych. V závere dopoludňajšieho programu sa pomodlili modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom.
Večerný program sa začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní, ktoré s veľkou dôverou prinášajú pred blahoslaveného jeho ctitelia. Následne program pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbami za uzdravenie duše i tela s pomazaním posväteným olejom.
 
Príhovor o. J. Štelabakého:
Zatvoriť menu