Veľký Piatok – 07. 04. 2023

Veľký Piatok – 07. 04. 2023

Veľký Piatok veriaci v bazilike minor začali spoločnou modlitbou Kráľovských hodiniek. Večer sa v plnej bazilike stretli mnohí veriaci, aby spoločne slávili Večiereň s uložením plaščenice, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur a v kázni sa prihovoril viceprovincial redemptoristov o. Miroslav Bujdoš. Medzi inými povedal: Dnes, stojac pred hrobom Ježiša Krista, položme otázku, ktorú položil aj On svojim učeníkom, len tentokrát ju obráťme: „Pane Ježišu za koho ma pokladáš? Odpoveď: „si mojim synom, dcérou.“ Možno pokračovanie jeho odpovede už bude nám náročnejšie prijať, lebo budeš počuť, že „ešte musíš popracovať nad agresivitou, večnou nespokojnosťou a ten zmätok v tvojich názoroch, …“ Vieš, čo ti hovorí Ježiš ležiac v hrobe? „Ty si mi za to stál!“

To je úloha na Veľký piatok – byť len blízko Ježiša, všetko nechať bokom. Prestaňme sa pýtať: ako sa mám zmeniť? Ako mám odstrániť svoje hriechy? Veď On za ne zomrel! Pýtaj sa len: kto som v tvojich očiach, Bože?

Lebo ak máš o sebe nízku mienku, prirodzene budeš siahať po primitívnom správaní, po ľahkom a nedôslednom riešení situácií. Hľadiac do tohto hrobu, poznávaj svoju hodnotu.

Inak sa správa niekto, kto si neverí, inak sa správa niekto, kto si neuvedomuje svoje zlyhania a ešte inak sa správa niekto, kto sa teší dôvere mnohých, kto vie, že sú ľudia, ktorí sa na neho spoliehajú a veria mu. Chcem Ti povedať, že prvý, kto ti verí je Boh.

Bol moment, kedy Ježiš vystrel svoje ruky pre teba na kríži, teraz je moment, kedy máš ty vystrieť tie svoje pre neho.

Zatvoriť menu